Gyuto Restaurant

Al Liwan, Shop 238, Hamala, Bahrain